NeoControl® System Terapii Dna Miednicy (Pelvic Floor Therapy System) to niechirurgiczna terapia w leczeniu wysiłkowego u kobiet i mężczyzn, naglącego i mieszanego nietrzymania moczu. NeoControl może zaoferować unikalne korzyści terapeutyczne. NeoControl skutecznie ćwiczy wszystkie mięśnie dna miednicy i dobudowuje siłę i wytrzymałość, a także przywraca do normy nadzór nad pęcherzem moczowym. NeoControl realizuje to, podczas gdy pacjent siedzi w pełni ubrana na wygodnym fotelu.

Co to jest Neo Control – czytaj…
Co to jest NeoControl?
NeoControl® System Terapii Dna Miednicy (Pelvic Floor Therapy System) to niechirurgiczna terapia w leczeniu wysiłkowego, naglącego i mieszanego nietrzymania moczu u kobiet. Pacjentkom, u których nietrzymanie jest spowodowane osłabieniem mięśni dna miednicy, NeoControl może zaoferować unikalne korzyści terapeutyczne. NeoControl skutecznie ćwiczy wszystkie mięśnie dna miednicy i dobudowuje siłę i wytrzymałość, a także przywraca do normy nadzór nad pęcherzem moczowym. NeoControl realizuje to, podczas gdy pacjentka siedzi w pełni ubrana na wygodnym fotelu.

Dodatkowe badania i stosowania wykazały skuteczność stosowania tej technologii takŜe w innych przypadkach, w tym przewlekłych bólach w okolicach miednicy (Chronic Pelvic Pain), kobiecej dysfunkcji seksualnej (Female Sexual Dysfunction), męskiej dysfunkcji zdolności do erekcji (Male Erectile Dysfunction) i stan nietrzymania moczu po radykalnej prostatektomii (Post Radical Prostactectomy Urinary Incontinence). Panowie, wychodzimy naprzeciw Waszym potrzebom w naszym gabinecie. Nie trzeba czuć się zakłopotanym.

Technologia, która zapewnia, że takie leczenie jest możliwe to zewnątrz ustrojowe magnetyczne pobudzanie nerwów (Extracorporeal Magnetic Innervation) lub w skrócie ExMITM. Sprawdzony w czerwcu 2088 przez FDA (Urząd ds. śywności i Leków USA)

NeoControl jest pierwszym produktem stosującym technologię ExMITM. Procedura jest podobna do ćwiczeń mięśnia Kegla dna miednicy.

Jak działa NeoControl:
Jest to prostsze niż można by pomyśleć. Technologia ExMITM produkuje silnie zogniskowane pulsacyjne pola magnetyczne. Aby przeprowadzić zabieg, pacjent siada w wygodnym fotelu, który umożliwia łatwe docieranie pola terapeutycznego do mięśni dna miednicy, które nadzorują funkcję wstrzymywania moczu. Mięśnie dna miednicy z każdym impulsem magnetycznym kurczą się i rozprężają, co wymusza ćwiczenia fizyczne, takie jak trening wszystkich innych mięśni, za wyjątkiem mózgu, który oczywiście nie podlega skurczom. Można by pomyśleć, że NeoControl to automatyczna maszyna do ćwiczeń mięśni Kegla, ale różnica polega na tym, Ŝe skurcze wywoływane we wszystkich mięśniach są wykonywane z siłą wyższą niż podczas skurczów wykonywanych samodzielnie, a ponadto ponad 18 000 razy podczas 12-minutoweo zabiegu. Inną zaletą jest wynikające ze stymulacji lepsze ukrwienie stymulowanych okolic, co jest korzystne dla wszystkich tkanek tego regionu.

Ile czasu potrzeba, aby osiągnąć wyniki stosując NeoControl?
Poprawa następuje różnie u różnych pacjentów, ale w większości przypadków poprawa następuje po przeprowadzeniu 20 zabiegów 20-minutowych wykonywanych 3 razy w tygodniu.

Jaki jest procent pozytywnych wyników przy stosowaniu terapii NeoControl?
Badania kliniczne przeprowadzone przez kliniki w Chicago, Filadelfii i Orlando wykazały, że u 50 procent kobiet, które zakończyły 6-tygodniową terapię NeoControl wynik brzmiał „całkowicie sucho” („completely dry”), a u dalszych 30 procent kobiet wynik był „znaczna poprawa”. Dodatkowe badania podające wyniki z róŜnych ośrodków badawczych, jak również dotyczące innych zastosowań terapeutycznych podane są poniżej.

Ilu pacjentów poddanych było terapii NeoControl?
Ponad milion zabiegów NeoControl było przeprowadzonych na świecie u pacjentów cierpiących na nietrzymanie moczu. Od roku 2000 Centrum Zdrowego życia Kobiet (The Good Life Centre for Women) obserwowało zalety tej technologii u niezliczonej ilości pacjentów po zakończeniu terapii.

Terapia NeoControl:
Przed rozpoczęciem terapii NeoControl pacjenta należy zdiagnozować, czy problem kontroli pęcherza moczowego jest tego typy, że terapia NeoControl będzie pomocna. Jeśli przyczyną nietrzymania moczu są mięśnie dna miednicy, terapia NeoControl może być pacjentowi przepisana. Podczas zbiegu pacjent siedzi w pełni ubrany na specjalnie do tego celu przeznaczonym fotelu, który ma technologię ExMITM osadzoną w siedzisku fotela. Zabiegi, które są przeprowadzane przewaŜnie dwa trzy razy w tygodniu, są bezbolesna i trwają 20 minut. Pełen cykl zabiegów może trwać osiem do dziesięciu tygodni lub dłużej w zależności od stanu mięśni dna miednicy w momencie rozpoczęcia terapii. Badania naukowe wykazały, Ŝe odbudowa mięśni dna miednicy przy stosowaniu NeoControl pomaga pacjentom odzyskać nadzór nad wstrzymywaniem moczu. Ponadto pacjenci po stosowaniu NeoControl donoszą, że znacznie poprawiła się ich jakość życia. Po zakończeniu serii zabiegów NeoControl i uzyskaniu znacznej poprawy w nadzorze nad wstrzymywaniem moczu, udzielamy porad dotyczących właściwych nawyków dietetycznych i ćwiczeń, które mogą być pomocne w zapewnieniu długoterminowego uwolnienia się od kłopotów z popuszczaniem moczu. Tak jak w innych programach odbudowy mięśni, także w tym przypadku kontynuowanie ćwiczeń mięśni należy podtrzymywać, aby nie stracić efektów terapeutycznych. Jest to bardzo ważny aspekt dotyczący długotrwałego sukcesu terapii.
Terapia NeoControl nie może być stosowana u wszystkich pacjentów. Dopiero konsultacja we wskazanych przez nas gabinetach może określić, czy terapia NeoControl jest właściwa dla Ciebie. Skontaktuj się z nami.

Informacje dla pacjenta – czytaj…

Co to jest NeoControl?
NeoControl® System Terapii Dna Miednicy (Pelvic Floor Therapy System) to niechirurgiczna terapia w leczeniu wysiłkowego, naglącego i mieszanego nietrzymania moczu u kobiet. Pacjentkom, u których nietrzymanie jest spowodowane osłabieniem mięśni dna miednicy, NeoControl może zaoferować unikalne korzyści terapeutyczne. NeoControl skutecznie ćwiczy wszystkie mięśnie dna miednicy i dobudowuje siłę i wytrzymałość, a także przywraca do normy nadzór nad pęcherzem moczowym. NeoControl realizuje to, podczas gdy pacjentka siedzi w pełni ubrana na wygodnym fotelu.
Dodatkowe badania i stosowania wykazały skuteczność stosowania tej technologii takŜe w innych przypadkach, w tym przewlekłych bólach w okolicach miednicy (Chronic Pelvic Pain), kobiecej dysfunkcji seksualnej (Female Sexual Dysfunction), męskiej dysfunkcji zdolności do erekcji (Male Erectile Dysfunction) i stan nietrzymania moczu po radykalnej prostatektomii (Post Radical Prostactectomy Urinary Incontinence). Panowie, wychodzimy naprzeciw Waszym potrzebom w naszym gabinecie. Nie trzeba czuć się zakłopotanym.
Technologia, która zapewnia, Ŝe takie leczenie jest moŜliwe to zewnątrz ustrojowe magnetyczne pobudzanie nerwów (Extracorporeal Magnetic Innervation) lub w skrócie ExMITM. Sprawdzony w czerwcu 2088 przez FDA (Urząd ds. śywności i Leków USA) NeoControl jest pierwszym produktem stosującym technologię ExMITM. Procedura jest podobna do ćwiczeń mięśnia Kegla dna miednicy.
Jak działa NeoControl:
Jest to prostsze niż można by pomyśleć. Technologia ExMITM produkuje silnie zogniskowane pulsacyjne pola magnetyczne. Aby przeprowadzić zabieg, pacjent siada w wygodnym fotelu, który umożliwia łatwe docieranie pola terapeutycznego do mięśni dna miednicy, które nadzorują funkcję wstrzymywania moczu. Mięśnie dna miednicy z kaŜdym impulsem magnetycznym kurczą się i rozprężają, co wymusza ćwiczenia fizyczne, takie jak trening wszystkich innych mięśni, za wyjątkiem mózgu, który oczywiście nie podlega skurczom. Można by pomyśleć, że NeoControl to automatyczna maszyna do ćwiczeń mięśni Kegla, ale różnica polega na tym, że skurcze wywoływane we wszystkich mięśniach są wykonywane z
siłą wyższą niż podczas skurczów wykonywanych samodzielnie, a ponadto ponad 18 000 razy podczas 12-minutoweo zabiegu. Inną zaletą jest wynikające ze stymulacji lepsze ukrwienie stymulowanych okolic, co jest korzystne dla wszystkich tkanek tego regionu.
Ile czasu potrzeba, aby osiągnąć wyniki stosując NeoControl?
Poprawa następuje różnie u różnych pacjentów, ale w większości przypadków poprawa następuje po przeprowadzeniu 20 zabiegów 20-
minutowych wykonywanych 3 razy w tygodniu. Jaki jest procent pozytywnych wyników przy stosowaniu terapii NeoControl? Badania kliniczne przeprowadzone przez kliniki w Chicago, Filadelfii i Orlando wykazały, że u 50 procent kobiet, które zakończyły 6-tygodniową terapię NeoControl wynik brzmiał „całkowicie sucho” („completely dry”), a u dalszych 30 procent kobiet wynik był „znaczna poprawa”. Dodatkowe badania podające wyniki z róŜnych ośrodków badawczych, jak równieŜ dotyczące innych zastosowań terapeutycznych podane są poniŜej.
Ilu pacjentów poddanych było terapii NeoControl? Ponad milion zabiegów NeoControl było przeprowadzonych na świecie u pacjentów cierpiących na nietrzymanie moczu. Od roku 2000 Centrum Zdrowego śycia Kobiet (The Good Life Centre for Women) obserwowało zalety tej technologii u niezliczonej ilości pacjentów po zakończeniu terapii.
Terapia NeoControl:
Przed rozpoczęciem terapii NeoControl pacjenta należy zdiagnozować, czy problem kontroli pęcherza moczowego jest tego typy, że terapia NeoControl będzie pomocna. Jeśli przyczyną nietrzymania moczu są mięśnie dna miednicy, terapia NeoControl może być pacjentowi
przepisana. Podczas zbiegu pacjent siedzi w pełni ubrany na specjalnie do tego celu przeznaczonym fotelu, który ma technologię ExMITM osadzoną w siedzisku fotela. Zabiegi, które są przeprowadzane przewaŜnie dwa trzy razy w tygodniu, są bezbolesna i trwają 20 minut. Pełen cykl zabiegów moŜe
trwać osiem do dziesięciu tygodni lub dłużej w zależności od stanu mięśni dna miednicy w momencie rozpoczęcia terapii. Badania
naukowe wykazały, że odbudowa mięśni dna miednicy przy stosowaniu NeoControl pomaga pacjentom odzyskać nadzór nad wstrzymywaniem moczu. Ponadto pacjenci po stosowaniu NeoControl donoszą, że znacznie poprawiła się ich jakość życia. Po zakończeniu serii zabiegów NeoControl i uzyskaniu znacznej poprawy w nadzorze nad wstrzymywaniem moczu, udzielamy porad dotyczących właściwych nawyków dietetycznych i ćwiczeń, które mogą być pomocne w zapewnieniu długoterminowego uwolnienia się od kłopotów z popuszczaniem moczu. Tak jak w innych programach odbudowy mięśni, także w tym przypadku kontynuowanie ćwiczeń mięśni naleŜy podtrzymywać, aby nie stracić efektów
terapeutycznych. Jest to bardzo ważny aspekt dotyczący długotrwałego sukcesu terapii. Terapia NeoControl nie może być stosowana u wszystkich pacjentów. Dopiero konsultacja we wskazanych przez nas gabinetach może określić, czy terapia NeoControl jest właściwa dla Ciebie. Skontaktuj się z nami.

Informacje dla lekarza – czytaj…

Terapia NeoControl:
Terapia jest całkowicie bezbolesna. Potrzebny jest tylko fotel. Pacjent w pełni ubrany siada na wygodnym fotelu. Podczas siedzenia w fotelu pacjent odczuwa jedynie delikatne wibracje lub poklepywanie. Odczuwa także skurcze mięśni dna miednicy. Zabiegi są przeprowadzane w gabinecie lekarskim przewaŜnie dwa trzy razy w tygodniu i trwają 20 minut. Poprawa jest zwykle odczuwalna już po 6-8 zabiegach. Maksymalne
wyniki uzyskuje się po przeprowadzeniu 20 zabiegów. U niektórych pacjentów obserwuje się całkowite wyleczenie z nietrzymania moczu. U innych
może być konieczne okresowe powtarzanie terapii celem utrzymania kontroli nad mięśniami. To jest łatwe! I efektywne!
* Przeciwwskazania: ciąża, metalowe implanty (stawu biodrowego) i rozrusznik serca. Nieinwazyjna terapia. Pacjent całkowicie ubrany wygodnie siedzi w fotelu.
Jak działa NeoControl?
Terapia NeoControl oparta jest na rewolucyjnej technologii Zewnątrzustrojowego Magnetycznego Pobudzania Nerwów (Extracorporeal Magnetic Innervation, ExMITM). W tej technologii wytwarzane jest silnie zogniskowane impulsowe pole magnetyczne. Pacjent siedzi w pełni ubrany na wygodnym fotelu, co pozwala na łatwe docieranie pola magnetycznego mięśni dna miednicy. Z kaŜdym impulsem magnetycznym mięśnie kurczą się i rozkurczają z częstotliwością 1 do 50 razy na sekundę. W ten sposób mięśnie są profesjonalnie trenowane i rozbudowywane. Pacjent w tym czasie siedzi i odpoczywa. Dlaczego terapia NeoControl jet rewolucyjna? Terapia NeoControl stosuje technologię Zewnątrzustrojowego Magnetycznego Pobudzania Nerwów (Extracorporeal Magnetic Innervation, ExMITM). W przeciwieństwie do stymulacji elektrycznej technologia ExMI™ do stymulowania skurczy mięśni dna miednicy stosuje pole magnetyczne. Dlatego zbędny jest bezpośredni kontakt pacjenta z sondami,
opaskami lub innymi elektrodami – pacjent podczas zabiegu siedzi w pełni ubrany w wygodnym fotelu. Stymulacja magnetyczna jest bezbolesna i nieszkodliwa. NeoControl daje nową nadzieję pacjentom, u których stosowano leczenie chirurgiczne, farmakologiczne lub terapie zachowawczą.

Jak działa terapia NeoControl?
Specjalne elektromagnesy zostały zaprojektowane i wbudowane w fotel NeoControl. Efektywne pole magnetyczne ponad magnesami jest nieduŜe – jest wielkości małego ananasa. Podczas, gdy pacjent siedzi na fotelu, mięśnie dna miednicy znajdują się bezpośrednio nad polem magnetycznym. Po wyregulowaniu siły pola magnetycznego nerwy i mięśnie dna miednicy kurczą się i rozkurczają. Częstotliwość i siłę skurczy mięśni dna miednicy można regulować przy pomocy pokręteł częstotliwości i natężenia pola magnetycznego. Efekt działania tego pola na mięśnie dna miednicy jest całkowicie naturalny. Istnieje naukowo potwierdzona relacja między polem magnetycznym a prądem elektrycznym w wywoływaniu aktywności nerwów i mięśni; gdy mięsień się kurczy, powstaje sygnał elektryczny od nerwu, który wyzwala rozkurcz i koordynuje aktywność. NeoControl wywołuje te naturalne formy aktywności nerwów i mięśni przez stosowanie stymulacji elektromagnetycznej. Inaczej mówiąc, NeoControl jest osobistym trenerem mięśni dna miednicy pacjenta, tylko on wykonuje wszystkie ćwiczenia za pacjenta.
Jak NeoControl leczy nietrzymanie moczu?
U większości pacjentów cierpiących na nietrzymanie moczu, popuszczanie jest spowodowane osłabieniem mięśni dna miednicy z powodu ogólnego zaniku występującego z upływem lat, uszkodzeniem po przebytym porodzie, hysteroktomii, radykalnej prostatektomii lub w wyniku kilku tych przyczyn. Gdy mięśnie dna miednicy będą zostaną poddane ćwiczeniom przez stymulację, to aktywność ta wzmocni je i przywróci efektywną kontrolę.
Między ośrodkowe badania kliniczne potwierdziły korzyści ze stosowania stymulacji elektromagnetycznej w leczeniu nietrzymania moczu.

Co jeszcze może ExMIT?
W ostatnich latach były prowadzone w 15 krajach liczne badania kliniczne odnośnie przyszłości zastosowań tej technologii. Podstawa tej technologii opisana powyżej, opiera się na fakcie, że aktywność mięśni radykalnie zwiększa przepływ krwi i wykazuje różne inne dodatkowe korzyści z tej terapii. Wiele poniżej wymienionych warunków dotyczących tej terapii jest w trakcie zatwierdzania przez FDA: nietrzymanie kału, zapalenie gruczołu
krokowego/prostadynia, śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego, radykalna prostatektomia, początki przerostu prostaty, nietrzymanie poporodowe, kobieca dysfunkcja seksualna, deficyt hormonów męskich i spermy, bóle miednicy u kobiet i mężczyzn, neuropatia spowodowana chemoterapią/cukrzycą i zapalenie stawów.
Korzyści
NeoControl zmienia podejście lekarzy do leczenia nietrzymania moczu Kobiecy system urologiczny to pełen kompleks i jest klika warunków, które mogą wywoływać nietrzymanie moczu. Jednak najczęstszym problemem z kontrolą pęcherza moczowego jest nietrzymanie moczu spowodowane osłabieniem mięśni, które normalnie nadzorują funkcję pęcherza moczowego – mięśni dna miednicy. Jako pierwsze sprawdza się efektywność nieinwazyjnej terapii w odbudowie siły i wytrzymałości mięśni dna miednicy. NeoControl daje nadzieję pacjentom, u których nietrzymanie moczu spowodowane jest osłabieniem mięśni i może pomóc im odzyskać kontrolę nad pęcherzem moczowym bez ingerencji chirurga, inwazyjnych sond, lekarstw lub stymulacji elektrycznej.

NeoControl w porównaniu z innymi nie-chirurgicznymi terapiami Wśród wszystkich dostępnych terapii, odbudowywujących siłę i wytrzymałość mięśni dna miednicy, tylko NeoControl jest terapią nieinwazyjną, bezbolesną i nie wymaga współpracy pacjenta. Pacjent, który w gabinecie lekarskim usiądzie na leczniczym fotelu NeoControl może uzyskać istotne korzyści. Ćwiczenia Kegla i ćwiczenia Kegla poszerzone o biofeedback są zwykle stosowane w leczeniu nietrzymania moczu. Jednak obie techniki wymagają od pacjenta aktywnej pracy jego mięśni dna miednicy i ich kolejnych skurczy. Pacjent musi przeprowadzać te ćwiczenia skrupulatnie i poprawnie, aby uzyskać efekt kliniczny. Z drugiej strony NeoControl nie wymaga współpracy pacjenta. Ćwiczenia mięśni są bardziej pełne, niŜ gdyby wykonywał je sam pacjent. Inna techniką stosowana do wywoływania skurczy mięśni dna miednicy jest stymulacja elektryczna. W terapii tej trzeba wprowadzać elektrodę domaciczną lub doodbytniczą, która będzie dostarczać serie impulsów elektrycznych do mięśni. Terapia NeoControl nie wymaga aplikowania pacjentowi Ŝadnych sond, ani elektrod i nie wytwarza w ciele pacjenta przepływu prądu. Zamiast tego do mięśni dna miednicy aplikowane jest magnetyczne pole magnetyczne inicjujące skurcze mięśni.

NeoControl w porównaniu z leczeniem chirurgicznym
Dla niektórych pacjentów leczenie chirurgiczne jest tylko jedną z opcji leczenia nietrzymania moczu. Po pełnej ocenie stanu zdrowia pacjenta, lekarz prowadzący sugeruje najlepszy wariant leczenia odpowiedni do określonej sytuacji pacjenta. Terapię NeoControl można zalecić pacjentowi, u którego występuje podwyższone ryzyko związane z zabiegiem chirurgicznym, warunki eliminujące zabieg chirurgiczny jako opcję lub u którego terapia
zachowawcza może zapewnić dobre wyniki leczenia. Nieinwazyjna natura i wysoka efektywność terapii NeoControl daje pacjentom i lekarzom alternatywę, która nie była dostępna przed powstaniem technologii ExMI.
NeoControl w porównaniu z leczeniem farmakologicznym
W ostatnich latach dostępna stała się duŜa liczba leków pomocnych w leczeniu określonych form nietrzymania moczu i nie wyklucza ryzyka efektów ubocznych, które nierzadko towarzyszą terapii farmakologicznej. Ponadto pacjent, aby utrzymać poprawę swojego stanu zdrowia musi kontynuować zażywanie leków., podczas gdy terapia NeoControl wymaga zaangażowania tylko prze okres 2 miesięcy.